Background

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) มอบรถสามล้อโยกคนพิการ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 อำเภอเมือง และอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) มอบรถสามล้อโยกคนพิการ ในวั
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) มอบรถสามล้อโยกคนพิการ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) มอบรถสามล้อโยกคนพิการ ในวั
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) มอบรถสามล้อโยกคนพิการ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) มอบรถสามล้อโยกคนพิการ ในวั
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม "ประชุมอาสาสมัครศูนย์บริการคนพิการ
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม "ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิกา
รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อส
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน (มอบรถโยก) ปีงบประมาณ 2561
ผลการดำเนินงาน (มอบรถโยก) ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน (มอบรถโยก) ปีงบประมาณ 2560
ผลการดำเนินงาน (มอบรถโยก) ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) ปีงบประมาณ 2560
ผลการดำเนินงาน (ลงพื้นที่) ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพบทบาทการสื่อสารป้องกันการละเมิดสิทธิและความรุนแรงในครอบครัว และชุมชนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และแกนนำเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี”
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพบทบ
รายละเอียด
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในงานด้านคนพิการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และแกนนำเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี”
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดน
รายละเอียด