<
Background

ผลการดำเนินงาน

 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title
 • entry title

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพบทบาทการสื่อสารป้องกันการละเมิดสิทธิและความรุนแรงในครอบครัว และชุมชนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และแกนนำเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี”

รูปกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เสริมสร้างศักยภาพบทบาทการสื่อสารป้องกันการละเมิดสิทธิและความรุนแรงในครอบครัว
และชุมชนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และแกนนำเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี”

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมฟูราม่าเอ๊กซ์คลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

ย้อนกลับ